Na sídlišti Lada v České Lípě bude restaurace KFC

Verze pro tisk |

Na sídlišti Lada v České Lípě bude restaurace KFC

Světoznámý řetězec provozoven rychlého občerstvení KFC bude mít pobočku v České Lípě. Českolipští zastupitelé odsouhlasili na listopadovém jednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností KSM port, s.r.o., která KFC v České Lípě postaví. Stát bude na sídlišti Lada na louce vedle kruhového objezdu u obchodu Albert poblíž silnice I/9.

Společnost získá cca 3 000 m2 z celkové výměry 4 300 m2 pozemku p. č. 5750/118 za cenu minimálně 1 700 Kč/m2 a maximálně 1 800 Kč/m2, samotná restaurace by měla zabrat plochu 350 m2. Konečná cena bude stanovena v kupní smlouvě. Na pozemku by měla vyrůst jednopodlažní budova restaurace s parkovištěm a příjezdovými komunikacemi. Umístěna zde bude také letní terasa a KFC zajistí i donáškovou službu. Díky nové restauraci by měla v České Lípě vzniknout sedmdesátka nových pracovních míst, a to především pro studenty.

Ještě před projednáváním této smlouvy jsme společně se zástupcem společnosti měli jednání s místními občany, kteří bydlí v blízkosti budoucí restaurace KFC. Chápeme obavy občanů o to, jak bude po výstavbě restaurace vypadat bezprostřední okolí jejich bydliště. Zástupce společnosti však občany ujistil, že udělají maximum pro to, aby provoz KFC měl na jejich bydlení minimální dopady,“ uvedla českolipská starostka Jitka Volfová a doplnila, že město prověřovalo i jiné pozemky ve městě, žádný z nich však nebyl ke stavbě restaurace vhodný.

Na jednání s obyvateli byly dohodnuty vstřícné kroky společnosti směrem k občanům. „Bylo dohodnuto, že v místě zůstanou všechny stávající vzrostlé stromy, parkoviště, kde bude více než dvacet nových parkovacích míst, budou moci občané mimo provozní dobu restaurace využívat. Provozovatel navíc vybuduje nový přístupový chodník k parkovišti, aby se občané jednoduše dostali do svých domovů. Dopravní napojení bude přes místní kruhový objezd, přímo před jejich vchod by tedy neměl nikdo zajíždět. V restauraci budou využity nejmodernější technologie, tedy by občané neměli cítit žádné výpary z kuchyně. Přístup společnosti velmi oceňujeme,“ doplnila starostka.

Záměr prodeje tohoto pozemku vyhlásilo město Česká Lípa v květnu letošního roku, stejně jako záměr prodeje dalšího pozemku, p. č. 5750/112. Na tomto druhém pozemku měla vyrůst restaurace McDonald’s. Tento pozemek ale pravděpodobně tomuto účelu neposlouží.

O restauraci McDonald’s se v České Lípě mluví už roky. V roce 2011 koupil developer, firma GIBELOTTE a.s. pozemek na sídlišti Špičák, u kruhového objezdu u prodejny LIDL, se záměrem vybudovat zde restauraci McDonald’s. Tento záměr nebyl do dnešního dne naplněn, firma tedy už zhruba deset let platí městu smluvní pokutu za nenaplnění záměru. Plán na vybudování mekáče na jiném místě však firmu aktivizovala a nyní máme zprávu, že by měla restaurace nakonec vyrůst na původně zamýšleném pozemku na sídlišti Špičák,“ upřesnil českolipský místostarosta Martin Brož.


 

Česká Lípa má vítěze architektonické soutěže na knihovnu

Jednoduchá, moderní budova se zelenou střechou, která umožňuje efektivní hospodaření s dešťovou vodou. Takto vypadá nová pobočka městské knihovny na vítězném návrhu z dílny pražské firmy mh architects atelier s.r.o., který zvítězil v konkurenci dalších 47 návrhů v architektonické soutěži vypsané městem Česká Lípa. Kromě tří vítězů odměnila porota ještě další čtyři návrhy, které přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení. Občané si budou moci všech 48 soutěžních návrhů prohlédnout na výstavě, slavnostní vernisáž proběhne 16. ledna 2024 v KD Crystal.

Architektonickou soutěž na novou knihovnu vyhlásilo město Česká Lípa v květnu letošního roku, soutěžní návrhy mohli architekti podávat do 15. srpna. Přišlo celkem 48 návrhů nejen z České republiky, ale také Slovenska, Polska, Španělska a Velké Británie. Vítězové jsou ale nakonec z Česka.

Hodnocení soutěžních návrhů probíhalo dva dny. Vybrat mezi tolika návrhy nebylo vůbec jednoduché, nakonec jsme se však na výsledku jednomyslně shodli. Jsem velmi zvědavá, jak se budou vítězné návrhy líbit občanům. Nyní jim představíme všechny oceněné návrhy a v lednu si budou moci prohlédnout návrhy všechny. Po soutěži by mělo následovat jednací řízení s vítězi soutěže o tom, kdo zpracuje projektovou dokumentaci. Jelikož se jedná o velmi významnou stavbu, která město přijde na desítky milionů korun, je důležité, abychom znali názor veřejnosti a se zastupiteli se znovu shodli na tom, zda učiníme další krok a pustíme se do zpracování projektu,“ uvedla starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.

Předností vítězného návrhu je efektivní řešení celé budovy, jak z hlediska ekonomických nákladů na výstavbu, tak i z hlediska budoucího provozu. Budova je moderní, ale respektuje historické centrum města. Disponuje zelenou střechou i rozlehlou terasou, kterou by mohli využívat návštěvníci knihovny. Bonusem je pak možnost efektivního hospodaření s dešťovou vodou, citlivě a jednoduše je také navržená proměna části Jeřábkova náměstí, kde je nyní parkoviště.

Stavba nové knihovny by měla stát na Jeřábkově náměstí a její součástí by měly být i stávající objekty čp. 158 a 159. Nová knihovna by měla být nejen architektonicky zajímavou stavbou, ale měla by se stát také přirozeným centrem vzdělávání a setkávání Českolipanů. V knihovně by tak měl být i malý sál, PC učebna, ale také kavárna. Součástí zadání architektonické soutěže bylo i řešení úprav Jeřábkova náměstí. Předpokládaná výše investice je 210 milionů korun bez DPH a cílem soutěže bylo mimo jiné i tyto náklady ověřit tak, aby město mělo jasnou představu o budoucím financování.

Podané návrhy hodnotila porota složená ze zástupců města a nezávislých odborníků. Mezi nimi byla starostka Jitka Volfová, místostarosta Martin Brož, ředitelka knihovny Dana Kroulíková, radní Nela Cyrmon Theerová, zastupitelé Michal Prokop a Roman Málek a dále architekti Roman Brychta, Jiří Klokočka, Ondřej Synek, Markéta Zdebská, Luboš Klabík a Martin Čeněk. Město Česká Lípa na přípravě podmínek spolupracovalo s Českou komorou architektů, platformou CBArchitektura a advokátní kanceláří Havel & Partners.

Výsledky soutěže:

 1. cena (800 tis. Kč): mh architects atelier, s. r. o., Praha

 2. cena (500 tis. Kč): Atlas forem, s. r. o, Pardubice

 3. cena (300 tis. Kč): Mjölk, s. r. o., Praha

 

Odměnu získaly soutěžní návrhy (každý 100 tis. Kč):

 

1. ARCHITEKT Ondřej Tuček, s.r.o., Praha

2. Rusin Frei, s.r.o., Praha

3. Ing. arch. Tran Anh Tuan, Praha

4. Tvary – seskupení architektů (Ondřej Slowik - Rychvald, Lucie Šponarová - Orlová,
Tomáš Madro - Brno)


 

V polovině prosince dojde k tradiční změně jízdních řádů MHD

Polovina prosince neznačí jen blížící se Vánoce, ale tradičně také úpravu jízdních řádů vlaků a autobusů, v České Lípě znamená změnu jízdních řádů MHD. V letošním roce k této změně dojde 10. prosince. Opatření přinese dvě změny a také zavedení takzvaných školních spojů.

V průběhu roku dostáváme od občanů nejrůznější podněty na úpravu jízdních řádů. Všechny tyto podněty poté vyhodnocujeme, a pokud uznáme, že je podnět oprávněný, zapracujeme jej do změn jízdních řádů. Nyní půjde o dvě změny. Zařazujeme úplně nový spoj linky 212, který by měl pomoci občanům sídlišť Lada a Sever dostat se na poštu na náměstí T.G.M. poté, co od července nefunguje pošta na Severu. Časově pak upravujeme vybrané spoje linky 218, aby se zaměstnanci firmy Fehrer snáze dostali do práce. V průběhu roku pak budeme přínos zavedených změn vyhodnocovat,“ uvedl českolipský místostarosta Jakub Mencl.

Změny jízdních řádů od 10. prosince 2023:

1) Linka č. 212 - nový spoj č. 7 v 9:55 ze Sídliště Lada v pracovních dnech:

z důvodu poptávky po spojení ze sídliště Lada a Sever na poštu na náměstí (zastávka Žižkova) po zrušení pošty na Severu

 

2) Linka č. 218 - časová úprava spojů 1, 9, 21 (pracovní dny), 101, 109, 117 (víkendy a státní svátky) – posun odjezdu o 8 minut na 5:01, 13:01 a 21:01 z Vítkova:

z důvodu zajištění dopravy zaměstnanců Fehreru ve směru z Vítkova, Dobranova, Žizníkova, Svárova, centra města a hlavního nádraží do zastávky Dubická (5:33, 13:33 a 21:33), kde zároveň dojde k lepší „taktovosti“ spojení ve směru z Vítkova

 

Novinkou je pak zavedení takzvaných školních spojů. Bude se jednat o celkem devět spojů označených dopravní značkou pro autobus přepravujícího děti. Bude se jednat o ranní spoje, které hojně využívají školáci pro dopravu do škol, záměrem zavedení těchto spojů je zajistit dostatečnou přepravní kapacitu pro děti, jejich doprovod a studenty. Pokud tedy cestující uvidí, že je spoj označen oranžovou značkou, měli by zvážit, jestli tímto autobusem musí jet. Bude-li to možné, prosíme ostatní cestující, aby využívali tyto spoje jen v nezbytných případech. Neznamená to však, že tímto spojem nesmějí jet, autobus samozřejmě nabere cestující všechny, jen se musejí připravit na jízdu s velkým množstvím dětí.

 

Školní spoje od 10. prosince 2023:

 1. 203/19 v 7:20 ze zastávky Sídliště Lada

 2. 203/22 v 7:18 ze zastávky Dubice

 3. 205/16 a 205/76 v 7:25 ze zastávky Na Výsluní

 4. 205/13 v 7:20 ze zastávky Dolní Libchava

 5. 208/1 v 6:57 ze zastávky Vítkov

 6. 212/3 v 7:22 ze zastávky Sídliště Lada

 7. 213/6 v 7:31 ze zastávky Česká

 8. 217/1 v 7:30 ze zastávky Na Kopečku

 9. 224//14 v 7:30 ze zastávky na Sídliště Špičák


 

Další dílčí změny jízdních řádů mohou v průběhu roku 2024 nastat v souvislosti s otevřením koupaliště v Dubici. „Kromě samotného koupaliště chceme před vchodem do areálu vybudovat novou zastávku MHD, aby lidé nemuseli na koupaliště jezdit jen autem. Autobusy tak budou stavět na nové zastávce, stávající linky chceme posílit hlavně o víkendech,“ doplnila starostka České Lípy Jitka Volfová.


 

Od nového roku se změní ceny jízdenek v MHD Česká Lípa

Více si od nového roku připlatí cestující, kteří budou využívat českolipskou MHD. Z důvodu navýšení inflace a ceny dopravního výkonu zvyšuje město Česká Lípa od 1.1.2024 cenu jízdného v českolipské MHD. Změna tarifu však přinese také prodloužení platnosti jednotlivé přestupní jízdenky a zavádí také novou skupinu obyvatel, kteří budou mít nárok na MHD zdarma.


 

Platnost jednotlivé přestupní jízdenky bude od 1.1. 2024 75 minut namísto současných 60 min. Nárok na MHD v České Lípě zdarma budou mít nově držitelé zlaté medaile prof. MUDr. Jana Jánského za 40 a více bezpříspěvkových odběrů krve. Konkrétní pokyny, jak bezplatný tarif získat a jak jej nahrát na novou kartu Opuscard+ nebo jiný identifikátor, získají cestující po novém roce při osobní návštěvě městského Opuscard centra na Škroupově náměstí v České Lípě.


 

Více než osmdesát procent nákladů na zajištění českolipské městské hromadné dopravy platí město Česká Lípa ze svého rozpočtu, méně jak pětinu činí tržby z jízdného. Náklady na zajištění této služby pro naše občany se neustále zvyšují. Zatímco před dvěma lety jsme za MHD zaplatili cca 56 milionů korun, v letošním rozpočtu již máme na MHD vyčleněno sedmdesát milionů korun. Je tedy třeba ceny jízdného zvýšit, snažili jsme se však i přes zdražení zachovat co nejrozumnější cenu. Zároveň je také potřeba znovu zdůraznit, že přestupní jízdenka, která bude nově platit 75 minut, tedy o patnáct minut déle, než nyní, je přestupní pro všechny dopravní prostředky v systému IDOL, tj. pro linkové autobusy i vlaky. Jízdenku by tak neměli cestující vyhazovat, mohou ji využít opakovaně,“ uvedl českolipský místostarosta Jakub Mencl.


 

Nárůst ceny u jízdného zaplaceného v hotovosti je 25%, u jednotlivých jízdenek zaplacených bezhotovostně si cestující připlatí o téměř 70%, i nadále však platí, že za jízdenku zaplacenou bezhotovostním způsobem zaplatí cestující méně než za jízdenku placenou v hotovosti. Za přestupní jízdenku tak od 1.1.2024 zaplatí cestující 25 Kč namísto současných 20 Kč při platbě v hotovosti a při bezhotovostní platbě zaplatí za stejnou jízdenku od 1.1.2024 20 Kč namísto současných 12 Kč. 30denní a 366denní jízdenky se pak zdraží pouze o 11 %.

 

Podařilo se nám zachovat velké cenové zvýhodnění pro cestující, kteří mají měsíční nebo roční kupón. Celoroční jízdenka pro dospělého vyjde nově na dva tisíce korun, v porovnání s jednotlivým jízdným placeným v hotovosti tak stačí čtyřicet jízd a je zaplacená na celý zbytek roku. Roční jízdenka pro děti a studenty bude od ledna stát tisíc korun a vyplatí se každému, kdo jede ročně alespoň osmdesátkrát, tedy po dvou měsících dojíždění autobusem MHD do školy a ze školy,“ vysvětlil místostarosta Mencl.

Naposledy město Česká Lípa zdražovalo MHD v srpnu 2021, tehdy cena jízdenek po deseti letech stoupla o cca 20 %. K dalšímu zdražení pak došlo z rozhodnutí státu na jaře roku 2022, kdy došlo k úpravě slevy pro děti, studenty a občany od 65 let ze 75 % na 50 %. Městskou hromadnou dopravu v České Lípě zajišťuje od 1.4.2019 společnost BusLine MAD Česká Lípa s.r.o., smlouvu s městem má až do 31.3.2029.


 


 

V České Lípě 16. listopadu 2023

Mgr. Kristýna Kňákal Brožová
tisková mluvčí
e-mail:
knakalbrozova@mucl.cz
tel. +420 731 435 037

 

Nahoru