Přemysl Sobotka navštívil Nový Bor

Verze pro tisk |

Předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka navštívil Nový Bor a setkal se zde se zástupci sklářských firem a představiteli města. V průběhu návštěvy jsme jej požádali o rozhovor.

Co považujete za největší problém Novoborska? Můžete z pozice senátora pomoci regionu alespoň nepřímo?

Novoborsko znám už léta, při poslední návštěvě jsem se utvrdil v tom, že město nejvíc trápí vysoká nezaměstnanost vyvolaná hospodářskou krizí a následným útlumem sklářské výroby.
Jako senátor prosazuji zákony vytvářející příznivé podmínky pro podnikatele. Při různých příležitostech upozorňuji investory na průmyslovou zónu v Novém Boru, poněvadž vysokou míru nezaměstnanosti sníží jen nové pracovní příležitosti. Vítám částečné oživení sklářské výroby na Novoborsku. Zejména tradiční ruční výroba a umělecké sklo mají ve světě skvělé jméno a věřím, že tomu tak bude i v budoucnosti.

Město Nový Bor proslavila ve světě mezinárodní sklářská sympozia. Konání 10. ročníku IGS bylo loni ohrožené, protože se Crystalex utápěl v ekonomických problémech. Role hlavního organizátora jubilejního ročníku IGS se ujalo město Nový Bor a sympozium se konalo pod Vaší záštitou. Měla by být tradice IGS zachovaná i nadále?

Rozhodně ano. Město se role organizátora zhostilo skvěle a neméně dobře si vedly partnerské sklářské firmy a sklářská škola, které se na organizaci spolupodílely a jež dokázaly domácím a zahraničním umělcům vytvořit perfektní řemeslné i materiální zázemí. Lepší propagaci si pro celý náš region snad ani nemůžeme přát. Liberecký kraj konání finančně podpořil a předpokládám, že tomu tak bude i při 11. ročníku.  Myslím, že by mohlo být pořádání IGS dotované rovněž z peněz EU, jen najít vhodný dotační titul a zpracovat včas projekt.

Umělecká díla českých sklářských výtvarníků jsou ozdobami mnoha prestižních světových galerií, bývají nedílnou součástí světových výstav EXPO.  Jak se předseda senátu osobně podílí na propagaci českého skla?

Nepřímo tím, že sklo vyrobené právě na Novoborsku patří mezi oficiální dary, které občas předávám významným zahraničním delegacím navštěvujícím Českou republiku. Hosté chtějí vědět, kde bylo sklo vyrobené a následně vedou kroky některých z nich do skláren, navazují kontakty přímo s výrobci a doporučují jim obchodní partnery.

Ačkoliv jsou cestovní ruch a turistika pouze jedním ze zdrojů obživy v Libereckém kraji, zasluhují pozornost a také do jejich rozvoje je třeba vkládat nemalé finanční prostředky. Podporujete některé projekty realizované v našem regionu?

Snažím se podporovat všechny a přimlouvám se hlavně za projekty přeshraniční spolupráce, ať již s Německem nebo s Polskem. Vím, že v dubnu byla v Novém Boru zahájena v rámci velkého projektu Cesta k sousedům stavba lávky pro pěší a cyklisty, která překlene silnice 1/9 a 1/13.  Na lávku se už moc těším.  (Projekt je rozdělený do několika etap a bude z velké části financovaný z programu Cíl 3 (příhraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko). Vítám také spolupráci regionálních sklářských muzeí v Novém Bor a v Jelení Hoře, která uchovávají doklady tradičního sklářského řemesla a výstavní činností propagují současnou sklářskou tvorbu. Projekt oživení česko-polské sklářské tradice nabízí možnost přístavby sklářského muzea v Novém Boru. Projekt by mohl být financovaný z operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Polská republika a samozřejmě jej také podporuji.

Příroda je Vaší celoživotní láskou, vyrostl jste v horách. Jak vnímáte přírodu dnes, změnila se v posledních letech?

Liberecký kraj včetně Novoborska mám prochozený křížem krážem. Na toulky přírodou mi nezbývá moc času, ale zůstávám jí věrný, a tak jsem zaznamenal i živočichy a rostliny, o kterých jsem si myslel, že jsou nenávratně pryč. Ubylo černých skládek, občané třídí odpady (Nový Bor patří v třídění odpadů mezi nejlepší města V ČR) a celkově se životní prostředí zlepšilo. Naproti tomu dnes všude žluté řepkové lány pro biopaliva prosazovaná Zelenými jsou průšvih a životnímu prostředí dvakrát nepomohou, spíš naopak.

Před jednadvaceti lety jste vstoupil do politiky. Co Vám dala a co vzala? Jaký je Váš názor na přímou volbu prezidenta?

Snažím se k politice přistupovat stejně jako ke své původní profesi lékaře. Je to služba lidem. Politici sice nemají přísahu jako lékaři, ale chovat by se měli stejně.
Co se týká přímé volby prezidenta, jsem jejím zastáncem, i když její zavedení není příliš pravděpodobné. A to přesto, že na konferenci věnované otázkám volby prezidenta, která se konala v loňském roce u nás v Senátu, se všichni naši hlavní političtí lídři vyjádřili pro.

Děkuji za rozhovor.
Helena Plicková

    

Nahoru