Z rozdělování dotací je fraška, zní z českolipské nemocnice

Verze pro tisk |

Doslova jen pár vteřin se rozhodovalo minulou středu o tom, které kraje získají peníze z evropských zdrojů na projekty modernizace svých zdravotnických zařízení po koronavirové krizi.

Za Liberecký kraj skončily pod čarou žádosti Krajské nemocnice Liberec (s projekty na robotickou miniinvazivní technologii a posílení páteřní sítě) za zhruba půl miliardy korun a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, která usiluje o modernizaci urgentního příjmu za zhruba 145 milionů. Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla dnes odeslána předžalobní výzva z Libereckého kraje, aby nejen přehodnotilo dotační podmínky, ale také nepokračovalo v hodnocení již přihlášených projektů.

„Systém příjmu žádostí o dotaci na modernizaci zdravotnických zařízení REACT-EU považuji za diskriminační. Řízení by se mělo podle našeho názoru celé zrušit a Ministerstvo pro místní rozvoj následně vypsat nové podmínky, které by byly férové pro všechny žadatele. Podáváme proto na Ministerstvo pro místní rozvoj předžalobní výzvu. Připravujeme návrh předběžného opatření soudu tak, aby zakázal rozdělování peněz na základě takto vypsanévýzvy a aby nová, objektivní a jednoznačná kritéria zabránila spekulacím a umožnila rovný přístup pro všechny. Z žádostí o evropské dotace by se neměl stát doslova závod v klikání na čas, rozhodovat musí kvalita a význam projektů,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Klikání jako princip rozdělování bezprecedentních částek mi připadá mimořádně nešťastný. Rozhodně to nepřináší rovnost šancí a rovnoměrnost rozdělení peněz v českém zdravotnictví. Nešťastný je už na začátku fakt, že jde o 100% dotace. V mnoha přihláškách bude žádána dotace na věci, které by s vlastním kofinancováním nepřipadaly pro žadatele v úvahu.Nejde jen o mediální pozdvižení. Jde o to, že nás čekají další dvě výzvy, další dvě klikání o miliardy korun. Doopravdy hrozí, že problém, který tu vzniká, se dále prohloubí. Jsem si jistý, že by to takto nemělo probíhat. Je to podle mě velmi závažná věc, instituce přímo řízené ministerstvem zdravotnictví jsou po stránce investic ve výhodnější situaci než nemocnice zřizované krajem nebo městem,“dodal Richard Lukáš, generální ředitel Krajské nemocnice Liberec.

„Dotace měla podpořit boj s covidem, což je v současné době velice vážné téma. Neochotou pracovníků na Ministerstvu pro místní rozvoj nastavit a vyhodnotit odborné parametry se z toho doslova stala fraška,“dodal Pavel Marek, ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa.    

Liberecký kraj předžalobní výzvou na Ministerstvo pro místní rozvoj napadá 98. výzvu příjmu žádostí z programu REACT-EU na modernizaci zdravotnických zařízení po koronavirové krizi. Už v pátek 14. května ve 14 hodin by se přitom měla otevřít další, a to 99. výzva v oblasti zdravotnictví. Podmínky však zůstávají totožné.  

Nahoru