Kraj opět ocenil učitele. Akce se uskutečnila po dvouleté pauze

Verze pro tisk |

Již poosmnácté Liberecký kraj pod záštitou náměstka hejtmana Dana Ramzera uspořádal slavnostní setkání spojené s oceněním vybraných pedagogických pracovníků ze škol a školských zařízení v regionu. Kvůli koronavirové pandemii a restrikcím byla akce původně odložena. Uskutečnila se až 18. května 2022 v Liberci.

„Ocenění učitelé jsou rozděleni do tří kategorií, první hodnocenou kategorií je Významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji, druhou je Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost a třetí cena je udělována učitelům za Zásluhy o rozvoj školství v Libereckém kraji.“ uvedl Dan Ramzer, náměstek pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. „Úloha pedagoga je zejména v dnešní době velmi významná. Musí umět nejen předat vědomosti, ale především představovat vzor, motivovat děti ke vzdělávání a pomoci jim zorientovat se ve složité a hektické době. Jsem rád, že máme možnost takto poděkovat těm nejlepším za jejich výjimečnou práci. Již samotná nominace na toto ocenění ukazuje, že práci těchto pedagogů oceňuje i jejich okolí.“

Za Liberecký kraj byl přítomen a učitelům poděkoval také náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Petr Tulpa, který je zároveň emeritním náměstkem pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost.

Návrhy na ocenění pedagogických pracovníků ze škol a školských zařízení pro rok 2020 mohly směřovat do tří kategorií:

I. kategorie – Významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji

II. kategorie – Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost

III. kategorie – Zásluhy o rozvoj školství v Libereckém kraji

Ve všech kategoriích mohli být navrhovateli ředitelé škol, pedagogické kolektivy, školské rady, profesní sdružení a školské asociace, Česká školní inspekce a představitelé samosprávy kraje a obcí jako zřizovatelů škol.

Výběr oceněných z došlých návrhů provedli členové krajského zastupitelského Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost:

I. kategorie – Významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji

Mgr. Eva Jiřičková, učitelka ze Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnov

David Mašek, učitel ze Základní umělecké školy v České Lípě

 

II. kategorie – Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost

Ludmila Baumrukrová, učitelka odborných předmětů a odborného výcviku ze Střední školy gastronomie a služeb v Liberci

Mgr. Miroslava Brejchová, učitelka ze Základní školy s rozšířenou výukou jazyků v Liberci, Husova ulice

Bc. Zdeňka Coufalová, ředitelka Mateřské školy Bratří Čapků v České Lípě

Mgr. Blažena Čapková, učitelka ze Základní školy Slovanka v České Lípě

Irena Erbenová, učitelka z Mateřské školy v Záhoří

Alena Francová, pedagog volného času z Domu dětí a mládeže Vikýř v Jablonci nad Nisou

Mgr. Stanislav Jirouš, bývalý ředitel Základní školy v Desné

Mgr. Josef Kříž, učitel odborných předmětů ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově

Mgr. Iva Kvízová, inspektorka z Libereckého inspektorátu České školní inspekce

Ing. Miroslava Rajmová, bývala zástupkyně ředitele školy ze Střední školy v Lomnici nad Popelkou

Mgr. Alena Srbová, učitelka ze Základní školy Mozartova ulice v Jablonci nad Nisou

PaedDr. Jaroslava Šiftová, učitelka ze soukromé školy Doctrina – Podještědské gymnázium s.r.o.

Ing. Ondřej Tesař, učitel odborných předmětů ze Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a VOŠ v Liberci,

Mgr. Aleš Trpišovský, ředitel Základní školy v Chrastavě

Mgr. Josef Zajíc, pedagog volného času ze Střediska volného času dětí a mládeže v Semilech

 

III. kategorie – Zásluhy o rozvoj školství a vzdělávání v Libereckém kraji

PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka Městské knihovny v České Lípě

Slavnostní setkání se konalo v prostorách Základní umělecké školy Frýdlantská v Liberci. Hudební program zajistili žáci této školy. Upomínkové předměty vyrobili žáci z Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru a Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou. Květiny připravili žáci ze Střední odborné školy Jablonecká ulice v Liberci. Občerstvení připravili a zajistili žáci a pracovníci Střední odborné školy gastronomie a služeb v Liberci.

Nahoru