M. Prokeš: Českolipský komorní cyklus, to je tradice i pestrost

Verze pro tisk |

Šestý ročník komorní koncertní řady s názvem Českolipský komorní cyklus situovaný převážně do města Česká Lípa proběhne v letošním roce od 7. dubna do 12. prosince. Na pěti koncertech se představí renomované osobnosti a soubory ze světa klasické hudby i talentovaní hudebníci na prahu úspěšné kariéry. Kromě klasické hudby cyklus nabídne i přesahy do světa folklóru a jazzu a nově i hudební výlet za brány domovského města. O podrobnostech při příležitosti blížícího se zahájení jsme si povídali s jeho ředitelem Martinem Prokešem.

Českolipský komorní cyklus se letos bude konat po šesté, jak je koncipovaná letošní dramaturgie?

Ano je to již 6 let, kdy jsme uvedli v život Českolipský komorní cyklus, který přímo navazuje na odkaz Kruhu přátel hudby a který zde, v České Lípě, působil bezmála 50 let. Zdálo se totiž, že tato úctyhodná tradice zanikne, protože na několik málo let přestal KPH v České Lípě úplně fungovat. To jsme ovšem považovali za nepřípustné. S vědomím toho, že zde existuje díky festivalu Lípa Musica vybudovaná velmi silná základna lidí, kteří milují klasickou hudbu a na koncerty chodí, byl spolkem Arbor uveden do života právě zmíněný Českolipský komorní cyklus. Rád bych vzpomněl alespoň několik málo lidí, kteří stáli u zrodu KPH zde v České Lípě, ať už to byli zakladatelé Mgr. Josef Šimek či Mgr. Petr Trunec, později Jan Křivánek a další. Cyklus je zasazen do kostela Mistra Jana Husa, jako do své domovské scény, právě pro její unikátní architekturu, akustiku či varhanní nástroj. Dramaturgie je postavena vždy s akcentem na komorní hudbu, která respektuje vhodnost vyznění v sakrálním prostoru, pracuje s liturgickým kalendářem a vybírá umělce s důrazem na programovou pestrost, uměleckou kvalitu podtrženou pravidelnými rozhovory s moderátorem cyklu Pavlem Ryjáčkem. Za toto je cyklus vždy vysoko vnímám nejen posluchači, ale i odbornou veřejností.

Na jaké zajímavé hudební hosty se mohou návštěvníci těšit?

Českolipský cyklus zahájí koncert věnovaným tematice velikonočních svátků, a to zařazením koncertního provedení pašijí v podání souboru Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. Typickou součástí liturgie Svatého týdne jsou pašije, tj. čtení z Evangelia, které líčí události okolo Kristovy smrti na kříži. Pašije podle evangelisty Lukáše tvoří také osu koncertu. Spolek tak zařazením tohoto projektu reaguje na absenci hudebního projektu ve městě, reflektující jeden z největších liturgických svátků roku. Dále představíme flétnistu Jakuba Kydlíčka, vyhledávanou osobnost na scéně staré hudby a současně pedagoga Pražské konzervatoře, kde pod jeho vedením vzniklo respektované centrum studia staré hudby. Kydlíček se v rámci cyklu představí se svým souborem Concerto Aventino, který se zaměřuje na provozování evropské hudby 15. - 18. století na dobové nástroje. Jejich projekt pro cyklus nabídne kontrastní program složený ze známějších děl Bacha a Corelliho v dialogu s méně často uváděnými díly Manciniho, Hasseho či Kapsbergera.

Cyklus uzavřeme koncertem věnovaným opět liturgické tradici. Krásný vánoční čas plný očekávání ozvláštní společný projekt zpěvačky a cimbalistky Zuzany Lapčíkové a klavíristy Emila Viklického. Vánoční poetika společně vykouzlí z nepřeberné studnice moravských lidových písní zaznamenaných v historických zpěvnících či Komenského Kancionálu. Původ některých písní je zahalen tajemstvím, jiné vytvořila Zuzana Lapčíková. Oba umělce v projektu nazvaném „Z nebe jest vyšel“ doprovodí kvintet v obsazení kontrabasista Josef Fečo, perkusionista Otto Hejnic, saxofonista Jan Fečo a klavírista Ondrej Krajňak.

V loňském roce cyklus vedle renomovaných umělců představil i vynikající mladé interprety na začátku kariéry, bude tomu tak i letos?

Ano, i v letošním roce tomu tak bude a tento koncert věnujeme představení dechového kvintetu Alinde, který patří k výrazným objevům mladé generace interpretů klasické hudby. Alinde Quintet na sebe významným způsobem upozornil na Showcase mladých českých interpretů 2022. Je vítězem mezinárodních soutěží BIMC 2019, ODIN 2020 a OPUS 2021 a pro Českolipský komorní cyklus nabídne projekt složený ze klasických i soudobých děl dechové kvintetní literatury.

Jeden z koncertů se tentokrát bude konat i mimo Českou Lípu, proč jste zvolili právě Janovice u Kravař a co tento speciální projekt představí?

V Janovicích se nachází někdejší zemědělská usedlost Hockehof, staré selské stavení odkazující na místní tradiční lidovou architekturu. To se stane dějištěm projektu připomínajícího starou sudetskou kulturu založenou na egerlandsko-chebském nářečí. Těžiště projektu tkví v provedení českých a německých písní za doprovodu pozapomenutého lidového nástroje citery v podání umělců v dobových krojích. Interpretace se ujme rodinný soubor Šulkových, kteří se obnově této zanikající kulturní tradice intenzivně věnují. Projekt bude příspěvkem k prohloubení česko-německého dialogu v regionu bývalých Sudet, který je zároveň jedním z hlavních stavebních kamenů činnosti spolku Arbor a odkazuje na naše společně dědictví. Bude se zde nejen vyprávět, zpívat, hrát na citeru, ale i tančit v dobových krojích. To je myslím skvělá pozvánka na mimořádný dramaturgický počin spojený s výletem do malebné části našeho kraje.

Jaké další novinky jste pro návštěvníky připravili?

K důležitým informacím patří skutečnost, že se vracíme po covidové odmlce s abonmá na těchto pět koncertů. Návštěvníci se tak mohou vypravit na pět mimořádných projektů za 1000 Kč, což reprezentuje cenu 200 Kč za koncert. Sami uvažte, to je cena v kontextu dnešní doby více jak přátelská… Další novinkou je zmíněný koncert v Janovicích, na který vypravujeme pro zájemce autobus z České Lípy. Prosincovým překvapením poté bude skutečnost, že se koncert nebude konat v zimě, ale že návštěvníky pozveme do nově zrekonstruovaného Jiráskova divadla v České Lípě a to na koncert ne ledajaký… Těšíme se na vás a věříme, že vás letošní nabídka potěší a obohatí.

Podrobnosti k programu včetně možnosti zajistit si vstupenky najdete na www.clkc.cz


 

alt
Nahoru