Autor - Magdalena Pujmanová

Českoslovenští dobrovolci 1918-1920 a jejich Českolipská stopa

15.2.2024 14:00 | Zpravodajství

Českoslovenští dobrovolci 1918-1920 a jejich Českolipská stopa

Burza knih v muzeu

5.10.2023 12:46 | Muzeum

V rámci celostátní akce Týden knihoven pořádá Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě i letos burzu knih. Uskuteční se v ambitu tuto sobotu 7. října od 9 do 15 hodin.

Bitva u Hochkirchu 14. října 1758 a její ozvěny v našem regionu

14.6.2023 15:15 | Muzeum

V době čtyřicetiletého panování Marie Terezie (1740–1780) se v Evropě hodně válčilo. Hlavním důvodem byla pragmatická sankce, kterou prosadil její otec Karel VI. Ta v Habsburské monarchii měla umožnit nástupnictví jeho dcery Marie Terezie. Za jeho života ji uznala většina evropských mocností, ovšem po jeho smrti ji některé zpochybnily a rozhodly se Rakouskou monarchii napadnout. Začaly války o rakouské dědictví (1740–1763), ve kterých Marie Terezie přišla o Slezsko. Tyto války se dělí na tři fáze – na tři tzv. slezské války, přičemž poslední fáze se od roku 1780 nazývá jako válka sedmiletá (1756–1763) a byl to první světový válečný konflikt. Proti sobě stály zejména Velká Británie s Francií, které válčily o koloniální převahu, a Prusko s Rakouskem, jimž šlo o Slezsko a moc ve Svaté říši římské.

Máchovo jezero – rybník mnoha jmen

5.5.2023 13:25 | Muzeum

Symbolem Českolipska je Máchovo jezero. Kdy tato vodní plocha vznikla, kdo ji založil a proč se dnes nejmenuje, jak ji pojmenoval její zakladatel? To vše nám na přednášce Máchovo jezero – rybník mnoha jmen prozradila PhDr. Renata Mauserová. Pořádal ji Vlastivědný spolek Českolipska v sobotu 29. dubna.

Bombardování Českolipska na konci 2. světové války

14.2.2023 16:35 | Muzeum

Velké emoce vyvolal název přednášky Mgr. Michala Rádla Bombardování Českolipska sovětským letectvem v květnu 1945. Na facebookovém profilu reagovali lidé, kteří vzpomínali na vyprávění svých rodičů a prarodičů. Ti na obloze pozorovali letadla spojenců nebo sovětské armády. Jejich potomci jsou dodnes citliví na opačná tvrzení, navíc se do reakcí na upoutávku promítla i současná politická situace, negativně reagovali prorusky orientovaní zastánci současného válečného konfliktu na Ukrajině.

Historické hrdelní a útrpné právo a poslední kat v České Lípě

30.11.2022 10:31 | Muzeum

Na listopadové přednášce Vlastivědného spolku Českolipska jsme se trochu báli, neboť jsme se bavili o katech, tortuře a popravách. Jan Kohout a Jaroslav Panáček nás seznámili s hrdelním a útrpným právem a posledním katem v České Lípě.

Komentované prohlídky v českolipském muzeu

16.11.2022 18:39 | Muzeum

Vlastivědný polek a českolipské muzeum, to jsou spojité nádoby, které k sobě patří. V minulých letech byly návštěvy do muzea na výstavy pana Smejkala časté, v současnosti se ho budeme snažit navštívit jednou za rok na komentovaných prohlídkách krátkodobých výstav. V sobotu 12. listopadu nás jimi provedli jejich kurátoři a autoři.

V českolipském muzeu proběhla burza knih

11.10.2022 15:09 | Muzeum

Po dvouleté pauze se oddělení knihovního fondu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě zapojilo do celostátní akce Týden knihoven, která probíhá každý rok v prvním říjnovém týdnu. V tomto termínu začala v galerii Chodba výstava Knihy v době panování Rudolfa II., kterou připravila Knihovna Akademie věd ČR. Zavádí nás do rudolfinské doby, ve které došlo k velkému rozmachu knižní produkce. Ta vznikala v knihařských dílnách Jiřího Melantricha z Aventinu, Daniela Adama z Veleslavína a dalších. Zajímavá výstava je doplněna knihami z unikátní sbírky starých tisků Bohumila Malotína.

Nová výstava v muzeu o Wilhelmu Hornovi

1.8.2022 08:47 | Muzeum

4. srpna bude v Maštálkově síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě slavnostně zahájena výstava Wilhelm Horn – průkopník fotografie a malíř moravských lidových krojů. Na ní si připomeneme jeho průkopnické počiny v oboru daguerrotypie a pozdější fotografie. Hlavní náplní výstavy budou jeho litografie moravských lidových krojů.

Kinští ve Sloupu v Čechách

12.4.2022 20:08 | Muzeum

Z osobností šlechtického původu, které zasáhly do dějin našeho regionu, byli i představitelé rodu Kinských. Kořeny tohoto staročeského rodu sahají až do 13. století. Zprvu nevýznamný, spíše vladycký rod, nabyl svého významu, peněz a moci po třicetileté válce. Rozdělil se do několika větví významných či méně významných, ke kterým patřila i ta působící na Českolipsku.